Odloučené pracoviště Křimice

 

Základní škola Plzeň – Křimice byla k 15. ZŠ v Plzni připojena 1. 9. 2004 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. OP Křimice sídlí v budově Střední průmyslové školy dopravní, ul. Průkopníků 290.
V Křimicích jsou jen ročníky 1. stupně ZŠ, výuka probíhá v pěti třídách.
Škola je vybavena počítačovou učebnou a dvěma interaktivními tabulemi.
Ve školním roce 2018/2019 pracují na OP dvě oddělení školní družiny.
V rámci zájmové činnosti mohou děti navštěvovat Čtenářský klub, kroužek Dovedných rukou a kroužek se stavebnicemi Merkur.

I. třída, 1. ročník

 

  

 

II. třída, 2. ročník
 
   
 
 
III. třída, 3. ročník
   
IV. třída, 4.  ročník
      
V. třída, 5. ročník
Školní družina
   
 

 

Design by SITMP