Odloučené pracoviště Křimice

 

Základní škola Plzeň – Křimice byla k 15. ZŠ v Plzni připojena 1. 9. 2004 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. OP Křimice sídlí v budově Střední průmyslové školy dopravní, ul. Průkopníků 290.
V Křimicích jsou jen ročníky 1. stupně ZŠ. Výuka probíhá v pěti třídách.
Škola je vybavena počítačovou učebnou a dvěma interaktivními tabulemi.
Ve školním roce 2017/2018 pracují na OP dvě oddělení školní družiny.
V rámci zájmové činnosti mohou děti navštěvovat kroužek Anglického jazyka, Dovedných rukou, kroužek Zábavných a společenských her a kroužek Pohybových a sportovních her. 

  

I. třída, 1. ročník

  

II. třída, 2. ročník

   

III. třída, 3. ročník

   

IV. třída, 4.  ročník

      

V. třída, 5. ročník

Školní družina

   

 

Design by SITMP