Odloučené pracoviště Křimice

 

Základní škola Plzeň – Křimice byla k 15. ZŠ v Plzni připojena 1. 9. 2004 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. OP Křimice sídlí v budově Střední průmyslové školy dopravní, ul. Průkopníků 290.
V Křimicích jsou jen ročníky 1. stupně ZŠ, výuka probíhá v pěti třídách.
Škola je vybavena počítačovou učebnou a dvěma interaktivními tabulemi.
Ve školním roce 2018/2019 pracují na OP dvě oddělení školní družiny.
V rámci zájmové činnosti mohou děti navštěvovat Čtenářský klub, kroužek Dovedných rukou a kroužek se stavebnicemi Merkur.

I. třída, 1. ročník

    

II. třída, 2. ročník
 
    
 
III. třída, 3. ročník
  
 
IV. třída, 4.  ročník
    
  
V. třída, 5. ročník
Školní družina
   
Školní družina 14. oddělení
 

 

Design by SITMP