15. základní škola

Vítáme vás na stránkách 15. základní školy v Plzni!
• Naše škola se nachází v klidné části skvrňanského sídliště v rozlehlé zahradě, její odloučené pracoviště  v Křimicích v areálu SPŠD.
• Je dobře dostupná prostředky MHD.
• Nabízíme pestrý vzdělávací program (hudební,výtvarný,  přírodovědný).                     
•  Vyučujeme podle  ŠVP „Škola plná života“, jehož prioritou  je environmentální výchova, naše škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola.
• Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku.
• Na škole pracují 3 dětské pěvecké sbory: Berušky, Sluníčka a Mariella.
• Pořádáme školu v přírodě, exkurze, výlety, tematické, barevné, kostýmové a projektové dny, studijní jazykové a poznávací zájezdy do Velké Británie a německy mluvících států.
• Široká nabídka zájmové činnosti (30- 40 kroužků).
• Škola poskytuje zázemí Sportovnímu klubu 15.ZŠ Plzeň, který se zaměřuje na dívčí volejbal (www.sk15zsplzen.wz.cz), v areálu školy se nachází i ZUŠ (www.zusplzencz).
• Vychováváme z dětí osobnosti bohaté po stránce rozumové, mravní i citové, s pozitivním vztahem k přírodě.
• Školní družina od 6 hodin do 17 hodin.
• Školní jídelna nabízí pravidelně možnost výběru ze 2 jídel, jednou týdně ze 3 jídel, navíc je škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol.

 

Adresa:
Ředitelka: 
IČ: 
Právní forma:

Telefon: 
Fax:

Terezie Brzkové‚ 33-35, 318 00 Plzeň
Mgr. Soňa Pavelková 
68784619
Příspěvková  organizace

378 027 350
377 380 260

Logo ¨koly

Součástí 15.ZŠ je odloučené pracoviště v Křimicích na adrese:
Průkopníků 290, Plzeň - Křimice

 Podatelna školy

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.

Osobní doručení písemností do podatelny školy:
pondělí-čtvrtek od 7.15 do 16.00 hod.
v pátek od 7.15. do 14.30 hod.
e-podatelna: selingerovahe@zs15.plzen-edu.cz
tel. kontakt: 378027362

Aktuální zpravodajství

Podzimní rodičovské zahradničení 1.10. 2015

Velké poděkování všem zúčastněným rodičům za odvedenou práci na zahradě. Za chvilku bylo všechno hotovo!!!Další obrázky najdete ve fotogalerii (ostatní).… zobrazit celý článek

 

Simona Hortová

Expedice "Trojstátí"

- turisticko- zeměpisná exkurze zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Výsledky zápisu do kroužků zájmové činnosti

 Vážení rodiče,            předkládáme vám přehled umístění žáků v jednotlivých kroužcích.Na… zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Design by SITMP