15. základní škola

Vítáme vás na stránkách 15. základní školy v Plzni!
• Naše škola se nachází v klidné části skvrňanského sídliště v rozlehlé zahradě, její odloučené pracoviště  v Křimicích v areálu SPŠD.
• Je dobře dostupná prostředky MHD.
• Nabízíme pestrý vzdělávací program (hudební,výtvarný,  přírodovědný).                     
•  Vyučujeme podle  ŠVP „Škola plná života“, jehož prioritou  je environmentální výchova, naše škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola.
• Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku.
• Na škole pracují 3 dětské pěvecké sbory: Berušky, Sluníčka a Mariella.
• Pořádáme školu v přírodě, exkurze, výlety, tematické, barevné, kostýmové a projektové dny, studijní jazykové a poznávací zájezdy do Velké Británie a německy mluvících států.
• Široká nabídka zájmové činnosti (30- 40 kroužků).
• Škola poskytuje zázemí Sportovnímu klubu 15.ZŠ Plzeň, který se zaměřuje na dívčí volejbal (www.sk15zsplzen.wz.cz), v areálu školy se nachází i ZUŠ (www.zusplzencz).
• Vychováváme z dětí osobnosti bohaté po stránce rozumové, mravní i citové, s pozitivním vztahem k přírodě.
• Školní družina od 6 hodin do 17 hodin.
• Školní jídelna nabízí pravidelně možnost výběru ze 2 jídel, jednou týdně ze 3 jídel, navíc je škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol.

 

Adresa:
Ředitelka: 
IČ: 
Právní forma:

Telefon: 
Fax:

Terezie Brzkové‚ 33-35, 318 00 Plzeň
Mgr. Soňa Pavelková 
68784619
Příspěvková  organizace

378 027 350
377 380 260

Logo ¨koly

Součástí 15.ZŠ je odloučené pracoviště v Křimicích na adrese:
Průkopníků 290, Plzeň - Křimice

 Podatelna školy

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.

Osobní doručení písemností do podatelny školy:
pondělí-čtvrtek od 7.15 do 16.00 hod.
v pátek od 7.15. do 14.30 hod.
e-podatelna: selingerovahe@zs15.plzen-edu.cz
tel. kontakt: 378027362

Aktuální zpravodajství

Krásné léto

našim příznivcům zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Den s němčinou

pro žáky 6. tříd zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Školní jídelna

- výdej obědů v posledním týdnu zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Design by SITMP