15. základní škola

Vítáme vás na stránkách 15. základní školy v Plzni!

• Naše škola se nachází v klidné části skvrňanského sídliště.
• Je dobře dostupná prostředky MHD.
• Nabízí pestrý vzdělávací program (hudební, výtvarný a přírodovědný).
• Jako jediná škola v Plzeňském kraji nabízí na 1.stupni i výuku
založenou na principech waldorfské pedagogiky.

• Prioritou našeho ŠVP „Škola plná života“ je environmentální výchova.
• Cizí jazyky se vyučují již od 1. ročníku.
• Na škole pracují 3 dětské pěvecké sbory: Berušky, Sluníčka a Mariella.
• Pořádáme školu v přírodě, exkurze, výlety, tematické a projektové
dny, studijní jazykové a poznávací zájezdy do Anglie a Německa.
• Široká nabídka zájmové činnosti.

• Škola poskytuje zázemí Sportovnímu klubu 15.ZŠ Plzeň, který se zaměřuje na dívčí volejbal. Klub má status Sportovního střediska s podporou MŠMT (www.sk15zsplzen.wz.cz).
• Vychováváme z dětí osobnosti bohaté po stránce rozumové, mravní i citové, s pozitivním vztahem k přírodě.
• Školní družina od 6 hodin do 17 hodin.
• Školní jídelna nabízí možnost výběru ze 2 jídel.

Adresa:
Ředitelka: 
IČ: 
Právní forma:

Telefon: 
Fax:

Terezie Brzkové‚ 33-35, 318 00 Plzeň
Mgr. Soňa Pavelková 
68784619
Příspěvková  organizace

378 027 350
377 380 260

Logo ¨koly

Součástí 15.ZŠ je odloučené pracoviště v Křimicích na adrese:
Průkopníků 290, Plzeň - Křimice

 Podatelna školy

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.

Osobní doručení písemností do podatelny školy:
pondělí-čtvrtek od 7.15 do 16.00 hod.
v pátek od 7.15. do 14.30 hod.
e-podatelna: selingerovahe@zs15.plzen-edu.cz
tel. kontakt: 378027362

Aktuální zpravodajství

Organizace výuky

v 1. školním týdnu zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Vítejte

na našich webových stránkách ve školním roce 2014/ 2015! zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Krásné léto

Vedení školy, učitelé i ostatní zaměstnanci přejí všem našim příznivcům krásné léto a v září se těšíme nashledanou! zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Design by SITMP