Výstava STOpy

Výstava STOpy

Třidy 9. B a 8. D navštívily výstavu STOpy v DEPU 2015. Žáci se zde seznámili s významnými momenty stoleté historie
naší republiky. Součástí interaktivní výstavy byly nejen dobové zařízené interiéry, ale i informační přehledy o daném období. Návštěvníky provázely i příběhy pěti generací fiktivní plzeňské rodiny Němcových v obdobích těžkých historických i osobních rozhodnutí. Témata žáci zpracovávali ve skupinách a svá zjištění pak prezentovali ostatním spolužákům. Na závěr si „v současnosti“ zkusili hlasování o otázkách osobního rozhodování.
Zdařilá akce byla přínosná nejen pro poznávání moderní historie naší země, ale je i inspirací pro zpracování našich školních projektů k stému výročí republiky.


Design by SITMP