Školní jídelna

 D ů l e ž i t á   i n f o r m a c e   p r o   s t r á v n í k y  ŠJ ! !  


Česká spořitelna postupně omezuje některé služby především v zájmu zvyšování bezpečnosti platebních transakcí.  Jelikož dojde mj. ke zrušení sběrných účtů, budeme  mít pro školní jídelnu od 1.11. 2018 pouze jeden účet u Komerční banky.
Žádáme vás o respektování této skutečnosti. Všichni strávníci, kteří mají nastavenou platbu inkasem, musí do 31.10. 2018 provést změnu souhlasu s inkasem na účet 4838580297/0100.
Doklad o změně doručte do kanceláře vedoucí školní jídelny k založení ke stávající přihlášce ke stravování. Současný souhlas na účet 0100179431/0800  v České spořitelně nerušte, bude ještě použit 15.10. 2018 pro poslední platbu na listopad, pak bude hromadně zrušen. 

Děkujeme za spolupráci a za pochopení

 

Design by SITMP