Náhradní termín zápisu dětí do 1. ročníku

15. základní škola v Plzni, Terezie Brzkové 33-35

vyhlašuje
náhradní termín
ZÁPISU DĚTÍ do 1. ročníku
na školní rok 2019/2020
na středu 24.dubna 2019 od 14 do 15.30 hodin.

Zákonní zástupci, kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list s rodným číslem dítěte a doklad o trvalém bydlišti.

(mohou být nahrazeny občanským průkazem zákonného zástupce nebo dokladem o trvalém pobytu vydaným ÚMO Plzeň 3).

 

Design by SITMP