Metodické zařízení 4.- 5. ročník

    

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“
                                                                                                                                                                                                                                                               Sókratés (469 – 399 př.n.l.)

Tak tohle napsal athénský filozof, jedna z nejvýznamnějších postav evropské filozofie před více než dvěma tisíci lety. Je neuvěřitelné, jak jsou jeho slova stále aktuální. Navíc je v nich  jistý nadhled a humor. Děti jsou prostě stále stejné.

V celkem pěti čtvrtých a pěti pátých třídách probíhá každodenní výuka v hezky vybavených kmenových učebnách se spoustou pomůcek. Dětem jsou k dispozici rovněž učebny výpočetní techniky, kde je možné procvičovat učivo na výukových programech a učit se základům práce na počítači. Děvčata a kluci, které baví matematika, se každým rokem zapojují do matematické soutěže Kormat, páťáci se ještě navíc mohou zúčastnit Matematické olympiády a Pythagoriády. Sportovně nadané děti si mohou změřit síly v soutěžích ve florbalu, kopané, vybíjené nebo ve šplhu.    

Během roku je výuka obohacena o menší či větší projekty, především v hodinách vlastivědy a přírodovědy. Žáci si i letos projdou praktickou výukou na dopravním hřišti.

V roce 2018/2019 chystáme:

návštěvy divadla, M klubu, cyklovýlet s rodiči, předvánoční a červnové kino, bruslení a lyžování, vyrábění pro charitativní jarmark, čtenářskou soutěž,

tematické dny:

1) Novoroční sportovní turnaj
2) Dopravní výchova
3) Den v zahradě
a další akce. 
                
Fotografie najdete během roku v naší fotogalerii.                                                                                         

Mgr. Jitka Čekanová

 

 

 


 

Design by SITMP