Kontakty

Vedení školy  

ředitelka školy: Mgr. Soňa Pavelková378 027 351           pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: PaedDr. Alena Hessová378 027 353           hessovaal@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 2. st.: Mgr. Jana Čechová378 027 361           cechovaja1@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro ŠD a OP: Mgr. Milada Hurtová378027 391            hurtovami@zs15.plzen-edu.cz
vedoucí ŠJ: Zlata Burešová     378 027 359           buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
výchovné poradkyně:
pro 1. st. PaedDr. Jitka Herejková378 027 352           herejkovaji@zs15.plzen-edu.cz
pro 2. st.   Mgr. Lenka Hrubá 378 027 352           hrubale@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát školy: Helena Selingerová378 027 362           selingerovahe@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát odloučeného pracoviště v Křimicích:
Hana Hrubá

377 822 351           hrubaha@zs15.plzen-edu.cz
spojovatelka: Hana Kecková378 027 350
personální a mzdová agenda: Hana Palková378 027 360           palkovaha@zs15.plzen-edu.cz
ekonom školy: Eva Váňová378 027 356           vanovaev@zs15.plzen-edu.cz
správce budovy: František Drha378 027 355           drhafr@zs15.plzen-edu.cz

Telefonní kontakty do kabinetů na vyučující 15. ZŠ pro aktuální školní rok zde:

tel. 37802….  

I. stupeň

 

Mgr.,Bc.Bezděková Hana7357bezdekovaha@zs15.plzen-edu.cz
Bc.Buldrová Monika7386buldrovamo@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Čecháčková Kateřina7379cechackovaka@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Čekanová Jitka7367cekanovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Hortová Simona7386hortovasi@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Jančová Petra7384jancovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Janečková Jana7381janeckovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Karešová Lenka7385karesovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kohoutová Iveta7384kohoutovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kolorosová Milada7357kolorosovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kozáková Petra7357kozakovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kozlová Stanislava7386kozlovast@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kubeš Jan               7350kubesja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kydlíčková Petra7387kydlickovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Macháčková Hana 7376machackovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Netušilová Zuzana7387netusilovazu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Pěnkavová Milena7379penkavovami@zs15.plzen-edu.cz
MgrRoubová Lucie7385roubovalu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.et Bc.Strouhal Lukáš, DiS., BBA7369strouhallu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Susková Růžena7387suskovaru@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Šoupalová Jana7367soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Tesař Martin7369tesarma@zs15.plzen-edu.cz
 Vajnerová Kateřina7367vajnerovaka@zs15.plzen-edu.cz 
Mgr.Valinová Miroslava7381valinovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Vaníčková Petra7379vanickovape@zs15.plzen-edu.cz
 Vraná Lucie 7387vranalu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Zímová Lenka7357zimovale@zs15.plzen-edu.cz 
Mgr.Zýková Kristýna7378zykovakr@zs15.plzen-edu.cz

II. stupeň

 

Mgr.Čejková Ivana7376cejkovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Dlouhá Eva7357dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Ferancová Jana7377ferancovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Fiala Jan7372fialaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Fiřtová Irena7377firtovair@zs15.plzen-edu.cz
Bc.Heicl Jakub7363heiclja@zs15.plzen-edu.cz
PaedDr.Herejková Jitka7352herejkovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Homolková Martina7372homolkovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Hrubá Lenka7352hrubale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Jačková Dana7383jackovada@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kasíková Soňa7363kasikovaso@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kocánková Jitka7374kocankovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Krček Jan7357krcekja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Marková Hana7363markovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Mašková Miroslava7373maskovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Němcová Lenka7365nemcovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Nová Jana7383novaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr., Bc.Nováková Alice7364novakovaal@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Pechová Jitka7383pechovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Prošková Lenka7375proskovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Pustovojtová Barbora7390pustovojtovaba@zs15.plzen-edu.cz
PhDr.Rejlová Jana7364rejlovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Steinbachová Markéta7373steinbachovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Šnebergerová Markéta7390snebergerovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Šrámková Eva 7383sramkovaev@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Šťastná Ivana7378stastnaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Šťastná Magdaléna7375stastnama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Tomášek Karel     7374tomasekka@zs15.plzen-edu.cz

OP Křimice

Mgr.Hašlová Jana377822351haslovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kaslová Ivana377822351kaslovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Krásná Jana377822351krasnaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Mouleová Dagmar377822351mouleovada@zs15.plzen-edu.cz
 Úblová Lenka377822351ublovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Švarcová Vlasta377822351svarcovavl@zs15.plzen-edu.cz

 

Asistenti pedagoga

Mgr.Dlouhá Eva7357dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz
Bc.Loudová Hana7382loudovaha@zs15.plzen-edu.cza
Bc.Mádrová Petra, DiS.7382madrovape@zs15.plzen-edu.cz
Sobotková Šárka377822351sobotkovasa@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Svobodová Sandra7358svobodovasa@zs15.plzen-edu.cz 
Trsková Jana7382trskovaja@zs15.plzen-edu.cz
Vacikarová Ivana7387vacikarovaiv@zs15.plzen-edu.cz

 

Speciální pedagog

Mgr.et Mgr.Morávková Šárka7380moravkovasa@zs15.plzen-edu.cz

 

Školní družina

Holečková Ivana7358holeckovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Bc.Heicl Jakub7382heiclja@zs15.plzen-edu.cza
Hejleková Magdalena7358hejlekovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Křivancová Jana 7358krivancovaja1@zs15.plzen-edu.cz
Křivancová Jana7358krivancovaja@zs15.plzen-edu.cz
Bc.Loudová Hana7382loudovaha@zs15.plzen-edu.cz
Bc.Mádrová Petra, DiS.7382madrovape@zs15.plzen-edu.cz
Roztočilová Miroslava7358roztocilovami@zs15.plzen-edu.cz
Bc.Slavíčková Lucie7382slavickovalu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Svobodová Sandra 7358svobodovasa@zs15.plzen-edu.cz
Špetová Veronika7382spetovave@zs15.plzen-edu.cz
Trsková Jana7382trskovaja@zs15.plzen-edu.cz
Sobotková Šárka OP Křimice377822351sobotkovasa@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Mouleová Dagmar OP Křimice377822351mouleovada@zs15.plzen-edu.cz

 

 
 

Design by SITMP