Kontakty

Vedení školy  

ředitelka školy: Mgr. Soňa Pavelková378 027 351           pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: PaedDr. Alena Hessová378 027 353           hessovaal@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 2. st.: Mgr. Jana Čechová378 027 361           cechovaja1@zs15.plzen-edu.cz
vedoucí učitelka odloučeného pracoviště v Křimicích
Mgr. Jana Hašlová  

377 822 351           haslovaja@zs15.plzen-edu.cz
vedoucí vychovatelka ŠD: Ivana Holečková
378 027 358
vedoucí ŠJ: Zlata Burešová     378 027 359           buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
výchovné poradkyně:
pro 1. st. PaedDr. Jitka Herejková378 027 352           herejkovaji@zs15.plzen-edu.cz
pro 2. st.   Mgr. Lenka Hrubá 378 027 352           hrubale@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát školy: Helena Selingerová378 027 362           selingerovahe@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát odloučeného pracoviště v Křimicích:
Hana Hrubá

377 822 351           hrubaha@zs15.plzen-edu.cz
spojovatelka: Hana Kecková378 027 350
personální a mzdová agenda: Hana Palková378 027 360           palkovaha@zs15.plzen-edu.cz
účetní a ekonom školy: Alena Černá378 027 356           cernaal@zs15.plzen-edu.cz
správce budovy: Jaroslav Matiaska378 027 355           matiaskaja@zs15.plzen-edu.cz

Telefonní kontakty do kabinetů na vyučující 15. ZŠ pro aktuální školní rok zde:

tel. 37802….  

I. stupeň

Mgr.Balážová Iva7379balazovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Barnášová Eva7386barnasovaev@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.,Bc.Bezděková Hana7357bezdekovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Čekanová Jitka7367cekanovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kydlíčková Petra7387kydlickovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Fikarová Markéta7367fikarovama@zs15.plzen-edu.cz 
Mgr.Hortová Simona7386hortovasi@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Hurtová Milada7357hurtovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Jačková Dana7383jackovada@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Jančová Petra7384jancovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Janečková Jana7381janeckovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Karešová Lenka7385karesovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Johánková Eva7369johankovaev@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kohoutová Iveta7384kohoutovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kolorosová Milada7357kolorosovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kozáková Petra7357kozakovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kozlová Stanislava7386kozlovast@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Vraná Lucie7387vranalu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kubeš Jan7350kubesja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Marková Hana7363markovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Netušilová Zuzana7387netusilovazu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Pěnkavová Milena7379penkavovami@zs15.plzen-edu.cz
MgrRoubová Lucie7385roubovalu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr., Bc.Strouhal Lukáš, DiS.7369strouhallu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Susková Růžena7387suskovaru@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Šoupalová Jana7367soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Tesař Martin7380tesarma@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Valinová Miroslava7381valinovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Vaníčková Petra7379vanickovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Zýková Kristýna7378zykovakr@zs15.plzen-edu.cz

 

II. stupeň

Mgr.Alterová Aneta7365alterovaan@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Šnebergerová Markéta7390snebergerovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Čejková Ivana7376cejkovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Dlouhá Eva7357dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Ferancová Jana7377ferancovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Fiala Jan7372fialaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Fiřtová Irena7377firtovair@zs15.plzen-edu.cz
PaedDr.Herejková Jitka7352herejkovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Hrubá Lenka7352hrubale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kasíková Soňa7363kasikovaso@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kocánková Jitka7374kocankovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Krček Jan7373krcekja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Macháčková Hana 7376machackovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Mašková Miroslava7373maskovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Matoušková Štěpánka7383matouskovast@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Němcová Lenka7365nemcovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr., Bc.Nováková Alice7364novakovaal@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Nováková Marie    7357novakovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Prošková Lenka7375proskovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Pustovojtová Barbora7390pustovojtovaba@zs15.plzen-edu.cz
PhDr.Rejlová Jana7364rejlovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Šrámková Eva 7383sramkovaev@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Šťastná Ivana7378stastnaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Šťastná Magdaléna7375stastnama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Tomášek Karel     7374tomasekka@zs15.plzen-edu.cz

 

OP Křimice

Mgr.Hašlová Jana377822351haslovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kaslová Ivana377822351kaslovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Kofroňová Michaela377822351kofronovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Mouleová Dagmar377822351mouleovada@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Krásná Jana377822351krasnaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Švarcová Vlasta377822351svarcovavl@zs15.plzen-edu.cz

 

Asistenti pedagoga

Mgr.Dlouhá Eva7357dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz
Bc.Mádrová Petra, DiS.377822351madrovape@zs15.plzen-edu.cz
Sobotková Šárka377822351sobotkovasa@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.Svobodová Sandra7358svobodovasa@zs15.plzen-edu.cz 
Bc.

Vacikarová Ivana

Paidarová Tereza

7387

7369

vacikarovaiv@zs15.plzen-edu.cz

paidarovate@zs15.plzen-edu.cz

 

Speciální pedagog

Mgr.et Mgr.Morávková Šárka7391moravkovasa@zs15.plzen-edu.cz
Design by SITMP