Úřední deska

 

I. Základní údaje

 

 

Název a adresa:  

15. základní škola Plzeň,
Terezie  Brzkové 33-35,
příspěvková organizace,
Terezie Brzkové 33 – 35,
318 00 Plzeň


 
Adresa odloučeného pracoviště:

15.ZŠ Plzeň, odloučené pracoviště,
Průkopníků 290, 322 00 Plzeň - Křimice
Telefon:  377 822 351, 732 982 304


telefonní spojení:


ústředna:  378 02 73 50
školní jídelna: 378 02 73 59
fax:   377 38 02 60
e –mail:  skola@zs15.plzen-edu.cz
www:   www.zs15plzen.cz

 


Podatelna školy:

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.


Osobní doručení písemností do podatelny školy:
Pondělí a středa:    7.00 – 16.00
Úterý, čtvrtek, pátek:  7.00 – 15.00


e-podatelna:    selingerovahe@zs15.plzen-edu.cz
tel.kontakt:   378 027 362
ID datové schránky:  4rpmv2b

 

Vedení školy:

ředitelka školy:    Mgr. Soňa Pavelková
zástupkyně ŘŠ pro 1.st.:  PaedDr. Alena Hessová
zástupkyně ŘŠ pro 2.st.:  Mgr. Jana Čechová

zástupkyně ŘŠ pro ŠD a OP: Mgr. Milada Hurtová

 

Výchovné poradkyně:
pro 1.st.     PaedDr. Jitka Herejková
pro 2.st.     Mgr. Lenka Hrubá


II. Důležité termíny:

 

Prázdniny:

 
Podzimní:                    29. 10.- 30.10.2018
Vánoční:                       22, 12, 2018-  2. 1. 2019
Pololetní:                      1. 2. 2019
Jarní:                            25. 2. 2019- 3. 3. 2019
Velikonoční:                  18. 4. 2019
Hlavní:                          29.6. 2019 – 1. 9. 2019
 
Ředitelská volna:           20. 12. 2018
                                        21. 12. 2018
                                        6, 5, 2019
                                        7. 5. 2019
                                     

Třídní aktivy:   

25. 9. 2018

8. 1. 2019

4. 6. 2019

 

                                                                   

  Konzultační dny:

14. 11. 2018

20. 4. 2019

 

TA odloučené pracoviště:

27. 9. 2018
10. 1. 2019
6. 6. 2019
 

Den otevřených dveří: 

 
28. 11. 2018
 
 

Prohlídka školy pro rodiče budoucích žáků:

6. 3. 2019

 
 
 Zápisy do 1. tříd:
                 
5. 4. 2019
6. 4. 2019
                  
OP Křimice:
                          
5. 4. 2019
 
 
 
 
 

Služby vedení školy:

Pondělí                         8.00 – 15.30        vedení školy
Úterý                             8.00 – 15.30       Mgr. Milada Hurtová
Středa                           8.00 – 15.30       PaedDr. Alena Hessová
Čtvrtek                          8.00 – 15.30       Mgr. J. Čechová
Pátek                            8.00 – 14.00        vedení školy
 
 
 
 
 
 

Konzultační hodiny výchovných poradkyň:

 
PaedDr. J. Herejková –
čtvrtek       8.55- 9.40
                  11.50- 12.35
                                     
Mgr. L. Hrubá -                                                
úterý         8.55- 9.40 
čtvrtek            11.50- 12.35
po telefonické domluvě kdykoli ( 378 027 352)