Zájmový kroužek "Pokusování pro děti 1. stupně"

Žáci 1. stupně měli možnost navštěvovat ve školním roce 2018/2019 zájmový kroužek „Pokusování pro děti 1. stupně“.

Zájmový kroužek účastníkům přibližuje vlastnosti vnějšího světa zábavnou formou. Pomocí různých fyzikálních a chemických pokusů (se snadno dostupným materiálem) poodhalují, jak funguje svět. Zkoušejí také, jaké to je, stát se na chvíli „malým vědcem“ - pracují např. se zkumavkami, s pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením. V rámci lekcí se rovněž seznamují s tzv. badatelským postupováním.

V rámci březnového setkávání se účastníci seznamovali s důležitostí hasicího přístroje, který je nezastupitelným prostředkem pro zdolávání požáru v jeho počáteční fázi. Zaměřili se na hasicí přístroj sněhový, který je založen na rychlém vyprázdnění obsahu oxidu uhličitého, jenž vytěsňuje kyslík potřebný k hoření. Závěrem si zkusili takovýto hasicí přístroj vyrobit i v odborné učebně.

Poděkování patří plzeňské kavárně Kafe Kafe, která nám poskytla několik velikostně stejných plastových lahví - odpadový materiál k dalšímu (výše uvedenému) využití.

Mgr. et Bc. Lukáš Strouhal, DiS., BBA
vedoucí zájmového kroužku

Design by SITMP