Studijní pobyt ve Skotsku - lokátor

Díky GPS lokátorům umístěným v autobusech můžete sledovat naši aktuální polohu, rychlost, počet ujetých km aj. 
 
https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=10b2698e3874fcffb823f03c44b1a0e6   bus 1

https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=3c9cf6162d4ff2532b756b1cfcbfedfc   bus 2

Design by SITMP