Společné dopoledne se seniory v plzeňské Domovince

V pondělí 24. 06. 2019 se vybraní žáci 5. ročníku zúčastnili akce ,,Společné dopoledne se seniory” v plzeňské Domovince. Připravený program pro tým žáků a tým seniorů se skládal ze tří bloků:

Blok 1 - společné aktivity (seznamovací a postřehové hry)
Blok 2 - společné zpívání a sólová vystoupeni žákyň (zpěv, klávesy, flétna, tanec)
Blok 3 - společné tvoření (výroba vonné soli do koupele)


Do všech aktivit se děti i senioři (dle jejich možností) pustili s vervou. Pokud si některá strana nevěděla s něčím rady, poradila se s druhou, až obě došly ke zdárnému konci.
Dojemnou chvíli způsobila v závěru programu jedna ze seniorek, která za všechny přítomné seniory zhodnotila proběhnuvší program a požádala nás, kdyby se v jejích úctyhodných devadesáti letech mohla aktivně zapojit při tančení moderního tance, jenž předtím předvedla děvčata  z V. D. Její přání bylo samozřejmě vyslyšeno a také splněno.

Akce proběhla v rámci humanitárních aktivit pro 1. stupeň ZŠ.

Mgr. et Bc. Lukáš Strouhal, DiS., BBA
Mgr. Hana Macháčková

  

  

Design by SITMP