Návštěva Tandemu

Dne 24. 9. jsme se svou třídou 9. C navštívili Tandem v rámci Evropského dne jazyků.
Tandem je koordinační centrum německo-českých výměn mládeže. Tandem Plzeň získal v roce 2008 evropskou jazykovou cenu Label za inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání.
Naším programem byla jazyková animace, která se snaží zábavným způsobem přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Podporuje kreativitu účastníků a je vhodná pro začátečníky i pokročilé.
Na začátku programu jsme si sedli do kruhu a představili se ostatním. Opakovali jsme to, co jsme se už naučili z němčiny v minulých letech, a připomněli si to zábavnou formou. Učili jsme se výslovnost německých a českých slov, kterým se říká germanismy.
Ten den si naše třída moc užila,hlavně díky velmi milému a přátelskému animátorovi. A pochopili jsme, že se nemusíme bát němčinu používat a že bychom se ji měli více učit.
Barbora Vachoušková  Murun Erkhembold


Design by SITMP