Měsíc říjen v 1. - 3. třídách

V říjnu nás potkalo mnoho zajímavých akcí. Ohlédneme se zpět za některými z nich.

První třídy se věnovaly preventivnímu programu Zdravé zoubky. Hravou formou se naučily, jak správně pečovat o své zoubky, aby zůstaly co nejdéle zdravé.

Druhé třídy se zúčastnily předávání čtenářských pasů v místní knihovně na Skvrňanech. Do těchto speciálních pasů si budou pilně zaznamenávat své první přečtené knihy. V červnu uvidíme, kolik šikovných čtenářů je mezi námi.

Vybraní žáci z druhých a třetích tříd statečně bojovali ve fotbalovém utkání na 33. ZŠ.
I přesto, že jsme nepostoupili, žáci si sportovní den užili naplno.

Třetí třídy navštívily koncem října v rámci TD Ekohraní křimickou zelárnu. Během exkurze děti viděly, jak se zpracovávají zelné hlávky,  jejich čištění, krouhání a ukládání zelí do vaniček, následně pozorovaly šlapání a také plnění pytlíků vyvážených do jednotlivých obchodů. Během svačinky všichni ochutnali kysané i krouhané zelí, které si mohli odnést domů.

Vybrané třídy také nezapomněly na 100leté výročí založení Československé republiky. Žáci v tento den přišli oblečeni v národních barvách. Společnými silami vyluštili všechny tajenky a doplňovačky, dozvěděli se spoustu zajímavostí o životě za 1. republiky a seznámili se i s dobovým tancem charleston.

Nesmíme zapomenout zmínit, že žáci společně se svými rodiči aktivně pátrají po všech ukrytých keškách z našeho rodinného výletníku. Akce se stává oblíbenou a my za to děkujeme. Ukončení „keškování“ nastane k poslednímu listopadovému dni.

Mgr. Stanislava Kozlová

Design by SITMP