Měsíc březen v 1. - 3. třídách

Je za námi březen a my bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, které nás v 1. – 3. třídách v tomto předjaří provázely. Dovolte nám představit letem světem akce tohoto měsíce.

Žáčci 1. ročníků se seznámili s 1. pomocí, kterou si i sami vyzkoušeli. Protože se nemohli (stejně jako my všichni) dočkat jara, spolu s paními učitelkami vynesli Moranu.
Ve všech třídách nás navštívil Bovýsek, maskot výrobce ovocných džusíků. Všechny děti obdaroval vystřihovánkou banánu.

Žáci 3. tříd se stali návštěvníky mobilního planetária.  Vesmírem je poutavě provedl specialista z plzeňského planetária. Dne 27.3. si žáci třetích tříd užili hodinku volného bruslení na Zimním stadionu HC Škola v Plzni. Sportovní rozloučení se zimou bylo dle jejich vyjádření "skvělé"!

I letos se naše škola připojila k 19. ročníku akce Noc s Andersenem. Proběhla v pátek 29.3. a jejím tématem byl Andersen známý, neznámý a 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros – vzpomínka na spisovatele Ondřeje Sekoru a jeho nezapomenutelného Ferdu Mravence a Brouka Pytlíka.

Naši žáci pilně pracovali a určitě měli čas i na nějaké jarní radovánky. A teď hurá do příprav na Velikonoce!

Mgr. Petra Kydlíčková

  

  

Pozn.: Více fotek ve fotogalerii...

Design by SITMP