Den zdravého životního stylu

 

Den zdravého životního stylu
Den zdravého životního stylu
Dne 22.června 2017 se konala první část  Dne zdravého životního stylu pro žáky 6. ročníku. Děti si mohly vyzkoušet uvařit zdravé pokrmy. Dozvěděli se, jaké suroviny jsou zdravé, jaký význam má pohyb a relaxace a že pitný režim je pro lidské tělo velmi důležitý. Byli rozděleni do 4 skupin a střídali se na těchto stanovištích : Zdravá svačinka – vaření,  Zdravé nápoje – poznávání podle chuti,  Relaxační cvičení,  Překážkový závod s úkoly – paměť a  Vzdělávací film. Na každém stanovišti  dostali známky od 1 – 3.  Na konci zvítězila skupina, která měla nejlepší známky. Druhá, podzimní část Dne zdravého životního stylu, se konala v novém školním roce  2. října 2017.  Tentokrát si žáci mohli vyzkoušet orientační běh po školní zahradě. Rozděleni byli do týmů po čtyřech. Celkem museli žáci najít 10 stanovišť a odpovědět na otázky, které se týkaly vody. Kdo měl nejlepší čas a odpověděl správně na všechny otázky, zvítězil. Vítězné týmy obdržely zdravé odměny. Akce se všem moc líbila.

Design by SITMP